Representantforslag om tiltak for økt boligbygging

Dokument 8:72 S (2011-2012), Innst. 56 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Ingjerd Schou, Michael Tetzschner, Trond Helleland Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 08.11.2012 Innst. 56 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om tiltak for økt boligbygging. Komiteens innstilling om å vedlegge forslaget protokollen ble enstemmig bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2012