Representantforslag om merverdiavgift på bygg

Dokument 8:75 S (2011-2012), Innst. 277 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Jørund Rytman, Kenneth Svendsen, Ketil Solvik-Olsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.05.2012 Innst. 277 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om merverdiavgift på bygg. I tråd med en enstemmig innstilling fra finanskomiteen vedtok Stortinget samlet at representantforslaget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2012