Representantforslag om å styrke korpsbevegelsen i Norge

Dokument 8:80 S (2011-2012), Innst. 299 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Line Henriette Holten, Rigmor Andersen Eide, Øyvind Håbrekke Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 15.05.2012 Innst. 299 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om å styrke korpsbevegelsen i Norge. Representantforslaget inneholdt blant annet et forslag om å innta skolekorpsbevegelsen på UNESCOs verdensliste over immateriell kulturarv. Representantforslaget ble ikke vedtatt, men besluttet vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2012