Endringer i folketrygdloven

Prop. 72 L (2011-2012), Innst. 252 L (2011-2012), Lovvedtak 53 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 24.04.2012 Innst. 252 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i folketrygdloven som gjelder fremgangsmåten for fastsetting av lønnsvekst i forbindelse med den årlig reguleringen av løpende pensjoner og folketrygdens grunnbeløp.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 10.05.2012