Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven

Dette dokument

  • Innst. 252 L (2011–2012)
  • Kildedok: Prop. 72 L (2011–2012)
  • Dato: 24.04.2012
  • Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 24. april 2012

Robert Eriksson

Geir Pollestad

leder

ordfører