Utbygging og drift av Martin Linge-feltet

Prop. 85 S (2011-2012), Innst. 355 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 31.05.2012 Innst. 355 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag til utbygging og drift av Martin Linge-feltet, og det er gitt tillatelse til anlegg og drift av gassrørledning fra feltet. Martin Linge skal i driftsfasen ha strømforsyning fra land.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2012