Om flom og skred

Meld. St. 15 (2011-2012), Innst. 358 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 31.05.2012 Innst. 358 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens melding om "Hvordan leve med farene - Om flom og skred". Meldingen redegjør for konsekvensene av klimaendringer på flom- og skredområdet, hvilke utfordringer disse naturfenomenene medfører for samfunnet, noen historiske hendelser, samt framtidige klimaendringers konsekvenser for risikobildet, og man drøfter behovet for tiltak i lys av dette. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2012