Melding for året 2011 fra Sivilombudsmannen

Dokument 4 (2011-2012), Innst. 332 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2012 Innst. 332 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Sivilombudsmannens årsmelding for 2011. Komiteen sier i innstillingen at tall fra årsmeldingen tyder på at forvaltningen i det store og hele gjør en god jobb. Om lag 90 prosent av de klagene Sivilombudsmannen behandler fører ikke til kritikk. Enkelte områder peker seg ut med et stort antall klager. Komiteen gir uttrykk for at den mener det er urovekkende at antall klager på NAV øker. Ombudsmannen mottar også et betydelig antall klager på fylkesmennenes saksbehandling og på kommunal forvaltning. Komiteen understreker i innstillingen den store betydningen klageadgangen til Sivilombudsmannen har for borgerne.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2012