Forslag fra stortingsrepresentantene Eva R. Finstad, Gunnar Fatland og John G. Bernander om å be Regjeringen gjennomføre økt samordning og bedre organisering av energiøkonomiseringsarbeidet, samt legge frem konkrete forslag for Stortinget, basert på retningslinjer gitt i dette dokument

Dokument nr. 8:26, innst. S. nr. 172 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eva R. Finstad, Gunnar Fatland, John G. Bernander Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 22.05.1992 Innst. S. nr. 172 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 02.06.1992