Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m.

Prop. 107 L (2011-2012), Innst. 378 L (2011-2012), Lovvedtak 84 (2011-2012) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2012 Innst. 378 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2012