Representantforslag om å stanse utbetaling av velferds- og trygdeytelser ved barnebortføring

Dokument 8:115 S (2011-2012), Innst. 63 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Laila Reiertsen, Robert Eriksson, Solveig Horne, Vigdis Giltun Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.11.2012 Innst. 63 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om å stanse utbetaling av velferds- og trygdeytelser ved barnebortføring. Forslaget fikk ikke tilsutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2012