Endring i naturmangfoldloven

Prop. 121 L (2011-2012), Innst. 383 L (2011-2012), Lovvedtak 76 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 07.06.2012 Innst. 383 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til endring i naturmangfoldloven. Endringen innebærer en presisering og lovfesting av det som allerede var hørt og forutsatt da Stortinget vedtok naturmangfoldloven, og som var at det fortsatt skal være straffbart å overtre eldre vernevedtak.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2012