Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark

Dokument 3:14 (2011-2012), Innst. 103 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2012 Innst. 103 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og enstemmig bifalt innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark. En enstemmig komité deler Riksrevisjonens oppfatning av at det er uheldig at målet om en bærekraftig reindrift ikke er realisert. Komiteen forventer at Landbruks- og matdepartementet følger opp og operasjonaliserer målene om økonomisk og økologisk bærekraftig reindrift gjennom å foreta en oppfølging av de distrikter som har et for høyt reintall og fastsette frister for utarbeidelse av reduksjonsplaner. Komiteen forventer at arbeidet med en nærmere gjennomgang av innholdet i målsettingene om økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft blir prioritert. Komiteen fremhever Landbruks- og matdepartementets særlige ansvar og ber departementet sørge for at de virkemidlene som finnes i reindriftsavtalen blir benyttet for å få ned reintallet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 24.01.2013