Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler

Dokument 3:15 (2011-2012), Innst. 74 S (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2012 Innst. 74 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og enstemmig bifalt kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling om Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler. Komiteen deler Riksrevisjonens syn på at det kommunale barnevernet må styrkes faglig for å sikre barn god hjelp. Komiteen ser med uro på at undersøkelsen viser at mange bekymringsmeldinger er feilaktig henlagt og at gjennomsnittlig 17 prosent av undersøkelsene i 2011 tok for lang tid. Komiteen deler Riksrevisjonens syn på at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet bør vurdere å stille tydeligere krav til barneverntjenestenes arbeid med å utforme tiltaksplaner og evaluere hjelpetiltak. Videre deler komiteen synet på at det er nødvendig å styrke fagmiljøene og øke kompetansen om ledelse og internkontroll i kommunene. Komiteen mener det er all grunn til at departementet retter økt oppmerksomhet mot sektoren og sørger for tidfesting av når man kan forvente betydelige forbedringer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 24.01.2013