Representantforslag om skattemessig behandling av yrkeskjøring og grensedragning mot fordelsbeskatning som følge av privat bruk

Dokument 8:134 S (2011-2012), Innst. 138 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Christian Tybring-Gjedde, Ketil Solvik-Olsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.12.2012 Innst. 138 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiet om skattemessig behandling av yrkeskjøring og grensedragning mot fordelsbeskatning som følge av privat bruk. Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2012