Representantforslag om å innføre en midlertidig opphevelse av kabotasjereglene innenfor veibasert godstransport

Dokument 8:135 S (2011-2012), Innst. 58 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Laila Reiertsen, Robert Eriksson Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.11.2012 Innst. 58 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra FrP om å innføre en midlertidig opphevelse av kabotasjereglene innenfor veibasert godstransport, og vedtatt å legge forslaget ved protokollen. Stortinget har følgelig ikke tatt stilling til forslaget, men det imøteses en vurdering fra regjeringen på vilkårene for norsk transportbransje når bl.a. oppdatert faktagrunnlag om utviklingen av kabotasjekjøringen i Norge foreligger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 22.11.2012