Pensjonar frå statskassa

Prop. 136 S (2011-2012), Innst. 45 S (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 25.10.2012 Innst. 45 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Pensjonar frå statskassa. Ordningen med pensjon fra statskassen gjelder grupper som ikke kan tjene opp pensjoner i Statens pensjonskasse på vanlig måte. Pensjoner som ble utbetalt i 2011var kr 15 575 120. I statsbudsjettet for 2012 er det bevilget kr 19 100 100 på kap. 1541 post 1, Pensjonar frå statskassa.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.2012

   Behandlet i Stortinget: 08.11.2012