Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 93 med sikte på å åpne for at samtykke til suverenitetsoverføring kan gis med 2/3 flertall forutsatt at det først er avholdt en rådgivende folkeavstemning

Dokument 12:7 (2011-2012), Innst. 263 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 03.05.2016 Innst. 263 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 7, jf. Innst. 263 S (2015-2016) og Dokument 12:7 (2011-2012) fremmet av Svein Roald Hansen, Marianne Aasen og Else-May Botten. Forslaget gjelder endringer i Grunnloven § 93, nå § 115, med sikte på å åpne for at samtykke til suverenitetsoverføring kan gis med 2/3 flertall forutsatt at det først er avholdt rådgivende folkeavstemning. Forslaget ble med 110 mot 54 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2016