Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 25 (forbud mot produksjon, introduksjon, utplassering og bruk av atomvåpen i Norge)

Dokument 12:11 (2011-2012), Innst. 285 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.05.2016 Innst. 285 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 11, jf. Innst. 285 S (2015-2016) og Dokument 12:11 (2011-2012) - Grunnlovsforslag fra Hallgeir H. Langeland, Akhtar Chaudry, Marit Nybakk og Jette F. Christensen. Forslaget gjelder endringer i Grunnloven § 25 om forbud mot produksjon, introduksjon, utplassering og bruk av atomvåpen i Norge. I innstillingen fikk forslaget støtte fra Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. Forslaget ble med 149 mot 17 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2016