Forslag fra stortingsrepresentantene Rolf Ketil Bjørn og Paul Chaffey om den vertslandsavtale som det er planer om å inngå med USA

Dokument nr. 8:30 for 1989-90, innst. S. nr. 13 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Paul Chaffey, Rolf Ketil Bjørn Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 24.10.1990 Innst. S. nr. 13 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.10.1990

   Behandlet i Stortinget: 08.11.1990