Innstilling fra næringskomiteen om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 under Landbruksdepartementet.

Dette dokument