Representantforslag om en styrket maritim utdanning i Norge

Dokument 8:10 S (2012-2013), Innst. 170 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arve Kambe, Elisabeth Vik Aspaker, Elisabeth Røbekk Nørve, Henning Warloe, Ine M. Eriksen Søreide, Svein Harberg Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 17.01.2013 Innst. 170 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter for Høyre om å be regjeringen legge fram en egen stortingsmelding om en styrket maritim utdanning i Norge. Forslaget om stortingsmelding ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.01.2013

   Behandlet i Stortinget: 22.01.2013