Forslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Berge og Sigbjørn Johnsen om tiltak for å redusere melkeprisene fra 1. november 1990

Dokument nr. 8:1, innst. S. nr. 14 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Berge, Sigbjørn Johnsen Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 26.10.1990 Innst. S. nr. 14 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.1990

   Behandlet i Stortinget: 08.11.1990