Johnsen, Sigbjørn

Johnsen, Sigbjørn (1950-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1993-1997
Ansiennitet:
21 år, 356 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 01.10.1950 i Lillehammer, Oppland
 • Sønn av kommunearbeider Jens Johnsen (1928-1999) og kjøkkenassistent Arnlaug Pettersen (1927-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 5 for Hedmark, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 7 for Hedmark, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 4 for Hedmark, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 3 for Hedmark, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 1 for Hedmark, 1993 - 1997, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 15.01.1976-30.09.1977 for Odvar Nordli.
 • Medlem av Regjeringen 03.11.1990-04.09.1992, Olav Lund møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 04.09.1992-30.09.1993, Grethe G. Fossum møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1993-25.10.1996, Grethe G. Fossum møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Justiskomiteen, 16.01.1976 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1977 - 13.10.1980
  Medlem, Finanskomiteen, 13.10.1980 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Sekretær, Finanskomiteen, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Nestleder, Finanskomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 03.11.1990
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 03.11.1990
  Nestleder, Finanskomiteen, 23.10.1989 - 03.11.1990

  1993-97

  Medlem, Forsvarskomiteen, 29.10.1996 - 23.01.1997
  Medlem, Valgkomiteen, 31.10.1996 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 16.12.1996 - 30.09.1997
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 23.01.1997 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1978 -

  1981-85

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 13.11.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 16.10.1990 - 03.11.1990

  1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 04.02.1997 - 30.09.1997

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1985-89

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 09.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1989 - 03.11.1990

  1993-97

  Sekretær gruppestyret, Arbeiderpartiet, 25.10.1996 - 30.09.1997

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 03.11.1990 - 25.10.1996
  Statsråd, Finansdepartementet, 20.10.2009 - 16.10.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1969
 • Studentfagkurs 1970
 • 2-årig kveldskurs ved Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) 1974-1976

Yrke

 • Bankkasserer 1970-1971
 • Undervisningsleder i Arbeidernes opplysningsforbund, Hedmark 1971-1974
 • Regnskapsfører i Arbeidernes opplysningsforbund 1974-1976 (permisjon fra 1976)
 • Fylkesmann i Hedmark fra 1997

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Melvind-prisen 1992
 • Dialektprisen 1993

Verv

Offentlige verv

 • Nestleder Likestillingsrådet 1976-1983
 • Medlem Statens friluftsråd 1984-1990
 • Medlem Rådet for Verdensbanken 1990-1996
 • Medlem Rådet for Den europeiske bank for gjenoppbygging 1991-1996
 • Medlem Forum for verdiskaping 1993-1996
 • Medlem Regjeringsutvalget for informasjonsteknologi 1995-1996
 • Leder Valglovutvalget 1997-2000
 • Formann Styret for Statkorn Holding ASA 1997-2000
 • Medlem Norges Banks Hovedstyre 1999-2004
 • Leder Pensjonskommisjonen 2001-2004
 • Leder Utviklingsrådet Innlandet 2010 2004-2006
 • Guvernør Rådet for Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling fra 2009
 • Medlem Styret for Innovasjon Norge fra 2018

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Styret for Ringsaker A 1973-1976
 • Medlem Styret for Hedmark A 1973-1996
 • Nestformann AUF 1975-1977
 • Medlem AUFs sentralstyre 1977-1981

Andre administrative verv

 • Medlem Rådet for SOS Barnebyer 1997-1999
 • Leder Rådet for Europaprogrammet 1998-2002
 • Leder Styret for Birkebeinerrennet AS 1998-2004
 • Medlem Styret for Hamar Olympiske anlegg 1999-2003
 • Leder Rådet for Bio Inn 1999-2001
 • Leder Rådet for SOS Barnebyer 1999-2004
 • Leder Styret for Cermaq fra 2000
 • Leder Styret for SOS Barnebyer fra 2004

Litteratur

 • Jamholt, T., K. Moksnes og B. Schultz (red.): 6-timers dagen - hva velger vi?, Tiden Oslo 1982
 • Johsen, Sigbjørn: Saligheta heme, Gyldendal Oslo 2005
 • Johnsen, Sigbjørn: Æille åra innaførr, Gyldendal Oslo 2010