Forslag fra stortingsrepresentant Anders Aune om forbud mot import av tropisk trevirke

Dokument nr. 8:3, innst. S. nr. 120 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders John Aune Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.03.1991 Innst. S. nr. 120 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.1991

   Behandlet i Stortinget: 16.04.1991