Endringer i statsbudsjettet 2012 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Prop. 34 S (2012-2013), Innst. 149 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2012 Innst. 149 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet 2012 for følgende budsjettkapitler: Kap. 1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, kap. 1520 Departementenes servicesenter, kap. 4520 Departementenes servicesenter, kap. 1534 Tilskudd til samiske formål, kap. 1560 Direktoratet for forvaltning og IKT, kap. 4560 Direktoratet for forvaltning og IKT, kap. 1582 Utvikling av Fornebuområdet og kap. 2445 Statsbygg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2012