Representantforslag om utbygging av nytt digitalt nødnett

Dokument 8:19 S (2012-2013), Innst. 183 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Bård Hoksrud, Ingjerd Schou, Knut Arild Hareide Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (H), (FrP), (KrF), (V) Innstilling avgitt 05.02.2013 Innst. 183 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn i forslag fra Frp, H og KrF drøftet forslag om at regjeringen i inneværende sesjon legger fram en melding om status og framdrift av utbyggingen av Nødnett. Forslaget ble ikke vedtatt av Stortingets flertall; med stemmene fra Ap, SV og Sp.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2013

   Behandlet i Stortinget: 12.02.2013