Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 37 S (2012-2013), kap. 231, Innst. 120 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 04.12.2012 Innst. 120 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmeig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2012 under Kunnskapsdepartementet vedrørende kap 231 Barnehager.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2012