Representantforslag om modernisering av norsk luftfart

Dokument 8:22 S (2012-2013), Innst. 182 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Knut Arild Hareide, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 05.02.2013 Innst. 182 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn i representantforslag fra KrF drøftet ulike sider vedrørende modernisering av norsk luftfart.. Stortinget vedtok med stemmene fra flertallet, Ap, SV og Sp, å legge representantforslaget ved protokollen. Flertallet viste i innstillingen bl.a. til varsla melding om Avinor i vår.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2013

   Behandlet i Stortinget: 12.02.2013