Representantforslag om endringer i Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (skjerpet innsats i kampen mot terror)

Dokument 8:24 L (2012-2013), Innst. 188 L (2012-2013)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Åse Michaelsen, Per Sandberg Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 05.02.2013 Innst. 188 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra Fremskrittspartiet om endring av straffeloven som innebærer skjerpet innsats i kampen mot terror. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2013

   Behandlet første gang i Stortinget: 19.02.2013