Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren

Dokument 3:4 (2012-2013), Innst. 230 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 12.03.2013 Innst. 230 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en rapport fra Riksrevisjonens om forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren. Rapporten viser at deler av eiendomsmassen har en dårlig tilstand. Det er særlig de selvforvaltende utdanningsinstitusjonene som arbeider lite langsiktig og systematisk med vedlikeholdet. Komiteen sier i innstillingen at det er kritikkverdig at disse institusjonene forvalter egne eiendommer slik at realverdien reduseres over tid pga mangelfullt vedlikehold. Undersøkelsen viser videre at den delen av eiendomsmassen som forvaltes av Statsbygg, er i god stand. Komiteen konkluderer derfor med at dårlig teknisk tilstand ikke bare skyldes bygningstekniske forhold, men også måten eiendommene forvaltes på. Stortinget har vedtatt å be Kunnskapsdepartementet mer aktivt følge opp at universiteter og høgskoler som forvalter egne bygg, har en god eiendomsforvaltning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2013

   Behandlet i Stortinget: 16.05.2013