Representantforslag om bedret saksgang ved skatteklager

Dokument 8:25 S (2012-2013), Innst. 219 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Christian Tybring-Gjedde, Jørund Rytman, Kenneth Svendsen, Ketil Solvik-Olsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 05.03.2013 Innst. 219 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra representanter for Fremskrittspartiet om bedret saksgang ved skatteklager. Fremskrittspartiets forslag fikk ikke tilslutning fra de øvrige partiene som vedtok at saken vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.03.2013

   Behandlet i Stortinget: 02.04.2013