Representantforslag om overgangsordninger for studenter som blir gravide rett etter fullført utdannelse

Dokument 8:28 S (2012-2013), Innst. 212 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 21.02.2013 Innst. 212 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag om overgangsordninger for studenter som blir gravide straks etter fullført utdanning, fremmet av representantene fra Venstre. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.02.2013

   Behandlet i Stortinget: 21.03.2013