Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag om lov om endring i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholdning drikke m.v.

Dokument 8:32 L (2012-2013), Innst. 252 L (2012-2013)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Ib Thomsen, Kari Kjønaas Kjos, Øyvind Korsberg, Solveig Horne Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 21.03.2013 Innst. 252 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstrepatrti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti forkastet forslag fra Fremskrittspartiet om endring av alkoholloven som ville betydd utvidet åpningstid for Vinmonoplet. Høyre støttet forslag som ville bety at Vinmonopolet kunne være åpent også dagen før høytidsdager og på valgdagen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.2013

   Behandlet første gang i Stortinget 23.04.2013