Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (Rehabilitering av Slottsplassen)

Prop. 58 S (2012-2013), Innst. 249 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 19.03.2013 Innst. 249 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 58 S (2012-2013) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (rehabilitering av Slottsplassen) og enstemmig vedtatt endringer under kap. 1581 Eiendommer til kongelige formål.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.03.2013

   Behandlet i Stortinget: 21.03.2013