På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2013 Innst. 432 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet stortingsmeldingen om fellesskolen og oppfølgingen av Kunnskapsløftet ("På rett vei") og vedtok i den forbindelse å be regjeringen opprette et nasjonalt tilbud om etter- og videreutdanning for PP-tjenesten. 29 forslag fra mindretall fikk ikke tilslutning, 12 av disse var først fremmet i representantforslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2013