Representantforslag om enkle tiltak for å øke kapasiteten på riksveinettet i Oslo-området

Dokument 8:48 S (2012-2013), Innst. 351 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Hans Frode Kielland Asmyhr, Ib Thomsen, Peter N. Myhre Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.05.2013 Innst. 351 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn i representantforslag fra FrP drøftet forslag om enkle tiltak for å øke kapasiteten på riksveinettet i Oslo-område. Stortingets, flertall, alle unntatt FrP, viste til behandlingen av Nasjonal transportplan våren 2013, og saken ble vedtatt lagt ved protokollen,

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2013