Endringar i helsepersonellova m.m.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 14.05.2013 Innst. 299 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes vedteke endringar i helsepersonellova som opnar for eit avgensa høve til å utlevere teiepliktige opplysningar til bruk i lærings- og kvalitetsarbeid.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 10.06.2013