Representantforslag om å endre dagens sukkeravgifter

Dokument 8:86 S (2012-2013), Innst. 296 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Ida Marie Holen, Kenneth Svendsen, Ketil Solvik-Olsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 14.05.2013 Innst. 296 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter for Fremskrittspartiet om å endre dagens sukkeravgifter. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet som vedtok at saken vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2013