Representantforslag om en verdig voldsoffererstatning

Dokument 8:99 S (2012-2013), Innst. 398 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Michaelsen, Hans Frode Kielland Asmyhr, Per Sandberg, Ulf Leirstein Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.06.2013 Innst. 398 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om en verdig voldsoffererstatning. Forslagene ble ikke bifalt av flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2013