Representantforslag om opprettelse av realfagsgymnas

Dokument 8:100 S (2012-2013), Innst. 323 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bente Thorsen, Mette Hanekamhaug, Tord Lien Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 14.05.2013 Innst. 323 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget realitetsbehandlet et representantforslag om opprettelse av realfagsgymnas i forbindelse med Meld. St. 20 (2012-2013) - På rett vei. Forslaget fikk ikke tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2013