Representantforslag om høyere prioritering av utdanning for alle i norsk utviklingspolitikk

Dokument 8:105 S (2012-2013), Innst. 419 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Hans Olav Syversen, Ingunn E. Ulfsten, Kjell Arvid Svendsen Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 05.06.2013 Innst. 419 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Dokument 8:105 S (2012–2013) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Kjell Arvid Svendsen, Hans Olav Syversen og Ingun E. Ulfsten om høyere prioritering av utdanning for alle i norsk utviklingspolitikk – vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2013