Morgendagens omsorg

Meld. St. 29 (2012-2013), Innst. 477 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2013 Innst. 477 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmelding om morgendagens omsorg. Merknadene i innstillingen til saken som har flertall, skal være førende for regjeringens politikk på området.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2013