Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringar i yrkestransportlova og endringar i organiseringa av løyvestyresmaktene mv.

Prop. 124 L (2012-2013), Innst. 325 L (2012-2013), Lovvedtak 66 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra SamferdselsdepartementetSaken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteenInnstilling avgitt 21.05.2013Innst. 325 L (2012-2013)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemming vedtatt flere endringer i yrkestransportloven i samsvar med forslag fra regjeringen. Det blir lagt til rette for en gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordninger (EF). Det gis hjemmel for kreve at transportører som søker løyve for person- og godstransport på veg skal være etablerte i Norge. Videre gir lova hjemmel for å opprette og drifte et elektronisk register over transportører på veg, og lova gir hjemmel for løyvestyresmaktene til å erklære personer som har gjort alvorlige brudd på regelverket uskikket til å lede transportvirksomhet alle EØS-land. Ansvaret for å utferde løyve for internasjonal transport blir overført fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 21.05.2013

  Behandlet andre gang i Stortinget 03.06.2013