Representantforslag om et mer helhetlig, effektivt og brukervennlig Nav

Dokument 8:111 S (2012-2013), Innst. 416 S (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Laila Reiertsen, Robert Eriksson, Vigdis Giltun Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.06.2013 Innst. 416 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskritspartiet om et mer helhetlig, effektivt og brukervennlig Nav. Representantforslaget fikk ikke tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2013