Endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven

Prop. 145 L (2012-2013), Innst. 386 L (2012-2013), Lovvedtak 88 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 30.05.2013 Innst. 386 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 10.06.2013