Utviding og finansiering av Bergensprogrammet med tredje etappe av Bybanen m.m.

Prop. 143 S (2012-2013), Innst. 324 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 21.05.2013 Innst. 324 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at bompengeselskap får løyve til å krevja inn bompengar til delvis bompengefinansiering av Bergensprogrammet. Av prosjekt i utvidinga av programmet er m.a. ein tredje etappe av Bybanen, med ei kostnadsramme på 3,8 mrd. kroner og ferdigstiling i 2016, og andre etappe av Ringveg vest med ferdigstilling i 2015. Elles er den største endringa innanfor takstane og rabattordningane. Den totale ramma for Bergensprogrammet i perioden 2012-2025 er til saman 9,42 mrd. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2013