Representantforslag om sysselsettingsstrategi og avbyråkratisering innen helse-, pleie- og omsorgssektoren

Dokument 8:126 S (2012-2013)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Laila Reiertsen, Per Arne Olsen, Robert Eriksson, Siv Jensen Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet