Revidert nasjonalbudsjett 2013

Meld. St. 2 (2012-2013), Innst. 470 S (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.06.2013 Innst. 470 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet revidert nasjonalbudsjett for 2013 og tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013. Med enkelte endringer ble regjeringens forslag vedtatt. Endringene fremkommer i Innst. 470 S (2012-2013), og det vises til denne.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 21.06.2013