Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett for 2013, og om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2013

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 14. juni 2013

Torgeir Micaelsen

leder og ordfører